Шановний Клієнте!

Користуючись Сайтом «Brobar delivery» brobar.delivery та вказуючи персональні дані, шляхом внесення їх у відповідні форми, або надаючи персональні дані під час розмови із Оператором, Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних на умовах що наведені нижче.

У випадку виникнення питань, пов’язаних із будь-якою дією або сукупністю дій стосовно Ваших персональних даних, Ви можете зв’язатися з нами, зателефонувавши на контактний номер телефону Brobar delivery +38-(063)-500-95-97 або відправивши листа електронною поштою на адресу: [email protected].

Політика конфіденційності (обробки персональних даних) Сайту «Brobar delivery» brobar.delivery

 1. Ця Політика конфіденційності (обробки персональних даних) (далі за текстом – Політика) визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення їх безпеки на Сайті «Brobar delivery» brobar.delivery (далі за текстом – Сайт). Реалізація цієї Політики проводиться Адміністрацією Сайту та уповноваженими нею особами (далі за текстом – Оператор).
  1. Оператор у своїй діяльності керується нормами чинного національного законодавства України, міжнародними стандартами та вимогами, й визначає своєю провідною метою й головною умовою здійснення своєї діяльності – дотримання прав і свобод людини і громадянина під час обробки персональних даних, у тому числі, однак не обмежуючись, й захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
  2. Ця Політика застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів Сайту «Brobar deliveru» brobar.delivery та клієнтів доставки «Brobar delivery» відповідно по положень, викладених у цій Політиці та нормах чинного законодавства.
 2. У цій Політиці терміни та визначення використовуються у тому значенні, в якому вони закріплені у Законі України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та інших нормах чинного законодавства України й міжнародних нормативно-правових актів.
  1. «Оператор» – Адміністрація служби доставки та Сайту «Brobar delivery», яка самостійно, або із залученням відповідно до вимог чинного законодавства інших осіб, організовує й (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі такої обробки, перелік персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з отриманими персональними даними.
  2. «Клієнт» – будь-яка особа, яка звернулася за наданням послуг до Адміністрації служби доставки та Сайту «Brobar.delivery», зробила замовлення таких послуг або зареєструвалася на Сайті.
  3. «Сайт» – сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: brobar.delivery
 3. Під час оформлення на Сайті замовлень у службі доставки «Brobar delivery» Клієнт надає Оператору згоду на збір та обробку наступних персональних даних:
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • адреса електронної пошти;
  • контактний номер телефону;
  • адреса доставки замовлення
  1. Інформація про використання Клієнтом Сайту, включаючи географічну адресу точки підключення Клієнта до мережі Інтернет, інформацію про пошукові запити Клієнта, про час і спосіб використання Сайту, адреси сторінок Сайту, відвіданих Клієнтом, даних і записів елементів екрану, на які Клієнт натискає кнопкою миші в процесі використання Сайту (історія відвідувань), реферер (адреса попередньої сторінки), файли Сookie, а також інші дані, необхідні для виконання Оператором зобов’язань, передбачених договірними правовідносинами з Клієнтом.
  2. Оператор використовує Google Analytics для збору статистичних даних, з метою формування комплексного уявлення про використання Сайту Клієнтом. Google Analytics використовують cookie-файли та інші способи передачі інформації про те, як використовуються веб-сайти через сервери Google. Більш детальна інформація міститься в Угоді Google Analytic.
 4. Цілі обробки персональних даних Клієнта Оператором зводяться до наступного:
  1. Надання послуг Оператором відповідно до вимог чинного законодавства.
  2. Підтримання зв’язку між Клієнтом та Оператором з метою належного надання послуг останнім.
  3. Використання результатів статистичних та інших видів досліджень, проведених на базі знеособлених персональних даних.
  4. Направлення Клієнту повідомлень на адресу електронної пошти та на контактний номер телефону з метою належного інформування про нові продукти й послуги, спеціальні пропозиції й заходи, які організовуються та надаються Оператором. Клієнт має право відмовитися від зазначеної розсилки, шляхом направлення листа Оператору на адресу електронної пошти – [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти й послуги, спеціальні пропозиції й заходи».
  5. Таргетування рекламних матеріалів.
 5. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується останнім шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, доцільних й необхідних для належного виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.
  1. Ця Політика встановлює зобов’язання Оператора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Клієнт надає Оператору під час реєстрації на Сайті та (або) оформленні замовлень у службі доставки «Brobar delivery».
  2. Персональні дані Клієнта не передаються Оператором третім особам без надання згоди Клієнтом або без належної правової підстави.
  3. Винятком є передача персональних даних третім особам для належного виконання Оператором зобов’язань перед Клієнтом із обов’язковим попереднім повідомленням третіх осіб про дотримання режиму захисту персональних даних.
  4. Термін обробки персональних даних є необмеженим.
  5. Клієнт завжди може відкликати згоду на обробку персональних даних, надану Оператору, шляхом направлення листа відповідного змісту на адресу електронної пошти [email protected].
 6. До правовідносин між Клієнтом та Оператором застосовуються норми чинного законодавства України.
  1. У випадку виникнення спорів між Клієнтом та Оператором вони повинні бути врегульовані із застосуванням обов’язкового досудового претензійного порядку.
  2. Направлення вмотивованих претензій відбувається в електронному вигляді на адреси електронної пошти, вказані Клієнтом під час реєстрації та Оператором на Сайті.
  3. Строк відповіді на претензію становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання відповідної претензії.
  4. Моментом отримання претензії мається на увазі отримання однією Стороною підтвердження про отримання такого повідомлення іншою Стороною.
  5. При невиконанні будь-якою зі Сторін всіх перерахованих вище умов, обов’язковий претензійний порядок вважається недотриманим.
  6. При недосягненні згоди з приводу врегулювання спору між Клієнтом та Оператором, такий спір підлягає розгляду та вирішенню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України.
 7. Оператор має право в будь-який момент змінювати цю Політику (повністю або фрагментарно) в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Клієнтом. Всі зміни вступають в силу на наступний день після розміщення на сайті brobar.delivery, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
  1. Чинна редакція Політики постійно доступна на сторінці сайту brobar.delivery/privacy
  2. Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами Політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.
З повагою, адміністрація сайту «Brobar delivery».